Hudkreft

Lys hud og soleksponering er hovedårsaken til hudkreft. Det å kunne sjekke huden sin regelmessig kan gjøre at man kan oppdage forskjellige former for hudkreft tidlig og få adekvat behandling for disse.

Les mer
add

 Lys hud og soleksponering er hovedårsaken til hudkreft. Det å kunne sjekke huden sin regelmessig kan gjøre at man kan oppdage forskjellige former for hudkreft tidlig og få adekvat behandling for disse. 

Vi har 4 forskjellige hoved former for hudkreft

Aktinisk keratose (AK), også kjent som solar keratose, er en hudforandring som skyldes overeksponering for sollys. Den blir per definisjon ikke regnet som hudkreft men har potensiale til å utvikle seg til den nest vanligste hudkreft formen, plateepitel karsinom (SCC). AK er ofte et varseltegn fra huden at den har blitt overeksponert for UV stråler. Disse kan behandles vha kremer, frysing eller fotodynamisk behandling avhengig av form og utbredelse.

Basal Celle Karsinom (BCC) er den vanligste formen for hudkreft. Her sitter kreftcellene i det øverste laget i huden, epidermis. BCC kan se ut som et overfladisk sår, rødt avgrenset mindre området med løs hud over, eller en forhøyelse i huden med innsenkning i midtre del, som en smultring. Det er også hovedsakelig forårsaket av soleksponering og man finner flest tilfeller i ansiktet. BCC sprer seg nesten aldri til andre organer i kroppen men kan ”grave” seg dypere i huden der den sitter. Av den grunn kalles BCC ofte for en «snill form for hudkreft». Disse kan behandles vha kremer, frysing, fotodynamisk behandling eller kirurgi avhengig av form og utbredelse.

Plate-epitel Karsinom (SCC) er den nest vanligste formen med over 2000 nye tilfeller i året i Norge. UV stråler er også hovedårsaken her. SCC kan forekomme på alle områder på kroppen, og har 4-6% sjanse for spredning til andre organer. Disse behandles vha kirurgi.

Malign melanom/føflekkreft er den mest alvorlige og dødelige hudkreft former. I motsetning til de andre kan disse forandre seg rask og spre seg til andre organer. Det er viktig at slike forandringer oppdages tidlig og opereres. Hoved risikofaktorer er arv (søsken, foreldre eller barn) og soleksponering, særlig hvis man har blitt solbrent. På verdensbasis er Norge på andreplass når det kommer til dødelighet av føflekkreft, kun slått av New Zealand.

Flere behandlinger

Overdreven svette, eller hyperhidrose, er et relativt vanlig problem som rammer 2-3% av befolkningen. Mange er ikke klar over at hyperhidrose er en medisinsk tilstand som har flere behandlingsmuligheter.
Rosacea er en vanlig kronisk hudsykdom som påvirker mange voksne menn og kvinner. Det er mange som lider av denne sykdommen uten å få riktig diagnose og behandling.
Psoriasis er en kronisk hudsykdom som ofte viser seg som røde flekker med skarp avgrensning til normal hud. Forandringen er ofte dekket med løs hud eller flass.